ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ: ដំណឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម។ សារព័ត៌មាន Cambodia News ត្រូវការភ្នាក់ងារចំនួន ២ រូប ដើម្បីស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Cambodia News។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ការិយាល័យអគារលេខ ២២៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង។ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥១៤ ០៧០
សារព័ត៌មាន ឃែមបូឌា ញូស៌ (Cambodia News) គឺ​ជា​សំឡេង​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំខាន​ពី​អ្នក​កែសម្រួល​បរទេស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ។ Cambodia News បាន​ចុះ​បញ្ជី​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យ​និពន្ធ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

Regional Editors Discuss Media Roles for Moderation in EAS Members

Story and photos by Chhay Sophal
Cambodia News

A group of senior journalists from the region on 3 Dec 2015 in Kuala Lumpur speak about media to promote moderation membership of the East Asia Summit

A group of senior journalists from the region on 3 Dec 2015 in Kuala Lumpur speak about media role to promote moderation membership of the East Asia Summit


Petaling Java, Malaysia (4 December 2015):
A group of senior media professionals in the region on Friday gathered here at the outskirt of  Kuala Lampur to talk about their roles how to promote moderation membership of the East Asia Summit (EAS).

During the discussion in “The 4th ERIA Editors Roundtable – The ASEAN Community Post 2015 Vision” co-organised by the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) and the Star Media Group of Malaysia, both panelists and participants raised their ideas similarly that media professionals and social media network must always moderate, stay in the middle line, and do good reports for everyone in term of politics and religions but not corruption, crimes, and terrorism.

They also urged authorities to define clear message of moderation for the public while extremists can easily spark into flame .

EAS – inaugurated in Kuala Lumpur on 14 December 2005 at the time of the rise of violence and brutality committed by terrorist bodies in Iraq and Syria – is a unique leaders’ forum in the Southeast Asia, East Asia and Asia-Pacific region for strategic dialogue and cooperation on key issues like regional peace, security and prosperity, political, security and economic issues of common regional concern.

So far, the EAS members are the 10-naton ASEAN countries — Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam — Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, the United States and Russia.

Prof. Hidetoshi Nishimura, ERIA President, said at the event that it is great to have prominent editors and journalists from ASEAN and East Asia as they can have the unique opportunity to have a dialogue with ASEAN Secretary General Le Luong Minh.

Comments are closed.