ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ: ដំណឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម។ សារព័ត៌មាន Cambodia News ត្រូវការភ្នាក់ងារចំនួន ២ រូប ដើម្បីស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Cambodia News។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ការិយាល័យអគារលេខ ២២៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង។ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥១៤ ០៧០
សារព័ត៌មាន ឃែមបូឌា ញូស៌ (Cambodia News) គឺ​ជា​សំឡេង​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំខាន​ពី​អ្នក​កែសម្រួល​បរទេស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ។ Cambodia News បាន​ចុះ​បញ្ជី​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យ​និពន្ធ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

Regional workshop on Mindful Communication for ASEAN Integration

Reporting and photo by Khun Nayheak

NayheakBangkok (5 July 2016): Scholars and professors in the region have gathered here at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand, for a week workshop on “Mindful Communication for ASEAN Integration” supported by UNESCO.

The workshop — a UNESCO-IPDC funded project – is to introduce the Asia-focused curriculum which has developed for the UNESCO-IPDC project

It will take a value-based approach to the production and consumption of mass media, with a special emphasis on the role of media in ASEAN community building and promoting social harmony. This course also takes a crucial approach to the study of the role of the media in society, said Dr. Kalinga Seneviratne from Singapore.

All the participants are very pleased to see and wait how its design curriculum work and possibility insert into their own universities curriculum studies.

Professor Hommala Phensisanavong who is from Lao has a short quick reflection idea during attending this workshop saying that the course program is very good if it can going to place at National University of Laos since they have not yet have any even tentative agenda studies focusing on this kind of Mindful Communication for ASEAN Integration course while “right now, we are joining an ASEAN community integration”.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) — Brunei, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Lao, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

Comments are closed.