ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ: ដំណឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម។ សារព័ត៌មាន Cambodia News ត្រូវការភ្នាក់ងារចំនួន ២ រូប ដើម្បីស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Cambodia News។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ការិយាល័យអគារលេខ ២២៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង។ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥១៤ ០៧០
សារព័ត៌មាន ឃែមបូឌា ញូស៌ (Cambodia News) គឺ​ជា​សំឡេង​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំខាន​ពី​អ្នក​កែសម្រួល​បរទេស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ។ Cambodia News បាន​ចុះ​បញ្ជី​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យ​និពន្ធ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

Cambodia Media join the World counterpart for Kim Jong-un’s haft-brother’s murder

Chhay Sophal

Cambodian newspapers run stories on on the assassination of Kim Jong-nam, North Korean President Kim Jong-un’s haft-brother. Photo by Chhay Sophal

Cambodian newspapers run stories on on the assassination of Kim Jong-nam, North Korean President Kim Jong-un’s haft-brother. Photo by Chhay Sophal

Like other foreign media outlets around the globe, the Cambodian both offline and online media run their international stories on the assassination of Kim Jong-nam, North Korean President Kim Jong-un’s haft-brother, on the Valentine’s Day of 14 February in Malaysia Airport.

Since the Kingdom has diplomatic relations with both North and South Koreas, there is no any comment from the Cambodian government officials on the killing of Kim Jong-nam, 45, who was born from Late President Kim Jongil with Sung Hae-rim, a popular South Korean-born actress in the 1960s and died in Moscow on 18 May 2002 at aged 65.

Though the North Korean government has no much activity in Cambodia, the newly appointed Korean Ambassador, Jang Yun Gon, who met with Cambodian Minister of Foreign Affair and International Relations in mid-January this year said that although the international circumstance has changed Cambodia and North Korea have their strong bilateral relationship and remains unchanged.

However, Cambodian Foreign Minister Prak Sokhonn told Jang Yun Gon that as a member of the UN, Cambodia strongly called on the North Korean government to completely respect the UN’s decision and urged the North to comply with all concerned parties to resolve tensions through peaceful negotiation.

While Cambodian King has his private residence in Pyongyang provided by the North Korean Supreme Leader Kim Il-sung, the North Korean Embassy in Cambodia is located next to Prime Minister Hun Sen’s house and the embassy was a villa where late King Norodom Sihanouk was born on October 31, 1922.

Comments are closed.