ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ: ដំណឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម។ សារព័ត៌មាន Cambodia News ត្រូវការភ្នាក់ងារចំនួន ២ រូប ដើម្បីស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Cambodia News។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ការិយាល័យអគារលេខ ២២៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង។ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥១៤ ០៧០
សារព័ត៌មាន ឃែមបូឌា ញូស៌ (Cambodia News) គឺ​ជា​សំឡេង​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំខាន​ពី​អ្នក​កែសម្រួល​បរទេស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ។ Cambodia News បាន​ចុះ​បញ្ជី​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យ​និពន្ធ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

Women and Girls, One Third of World’s Drug Users

ROME/VIENNA:  Women and girls comprise one-third of global drug users yet are only one-fifth of those receiving treatment, a UN-Backed independent expert body warned.

Citing a significant rise over the past year in the number of women dying from drug overdoses globally, the Vienna-based International Narcotics Control Board (INCB) warned that women and girls comprise one-third of global drug users.

“Yet [they] are only one-fifth of those receiving treatment, as significant systemic, structural, social, cultural and personal barriers affect women’s ability to access substance abuse treatment.”

Further, they are also more likely to be prescribed narcotics and anti-anxiety medication than men, and are thus more likely to abuse these medications, according to the latest INCB report. For example, Germany and Serbia have reported that fatal overdoses from prescription drugs are more frequent among women.

The UN-backed independent expert body, which monitors governments’ compliance with international drug control treaties, has called for the implementation of gender-sensitive drug policies and programmes.

Additionally, countries such as the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have seen larger increases in overdoses, of all substances, among women than among men, it informs.

These are among the key findings in the 2016 Annual Report that the INCB launched on March 2, stressing that Governments should prioritise providing health care for drug-dependent women, in addition to more funding and coordination to prevent and treat drug abuse among women.

“We want to change perceptions and remind people, particularly policymakers, of the importance of protecting the rights of women who use drugs or who have committed drug-related offences and the rights of their families,” said the organisation’s President, Werner Sipp.

The report also highlights the importance of targeting prevention programmes to specific populations, such as prisoners, pregnant women, people living with HIV/AIDS, and sex workers. It also notes that women prisoners and sex workers are at “particular risk” of drug use.

“Countries are also encouraged to seek alternatives to imprisonment for drug-related offences, such as treatment, rehabilitation and social integration.”

The INCB repeated its longstanding call for countries to abolish the death penalty for drug-related offences.

Among its other observations, it noted with “great concern” recent reports in some countries of the targeting of individuals suspected of involvement in drug-related activity, including drug use, who have been subjected to violent acts of reprisal and murder at the hands of law enforcement personnel and members of the civilian population.

In some instances, those acts have been committed with the express or tacit approval, or even encouragement, of political forces and, in many cases, have gone unpunished, said INCB.

It also emphasised that it condemns such practices, including the extrajudicial targeting of persons suspected of drug use, “in the strongest possible terms,” and denounced them as a “serious violation of human rights […] and an affront to the most basic standards of human dignity.”  (IPS World Desk, Mar 07, 2017)

Comments are closed.