ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ: ដំណឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម។ សារព័ត៌មាន Cambodia News ត្រូវការភ្នាក់ងារចំនួន ២ រូប ដើម្បីស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Cambodia News។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ការិយាល័យអគារលេខ ២២៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង។ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥១៤ ០៧០
សារព័ត៌មាន ឃែមបូឌា ញូស៌ (Cambodia News) គឺ​ជា​សំឡេង​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំខាន​ពី​អ្នក​កែសម្រួល​បរទេស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ។ Cambodia News បាន​ចុះ​បញ្ជី​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យ​និពន្ធ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

Cambodian star banned for public show for a year due to almst naked

fn-2017-04-25-10-23-39-9Cambodia News
Phnom Penh (26 April, 2017): Dany Kwan, a Cambodian pop star who often wears nearly naked, has been banned this week by the Ministry of Culture not to perform in public such as on any TV, concert, movie and other public performance for a year. The ministry said she has damaged the country’s proper culture and the image of Cambodian women due to her wearing.
The ministry warned her once for her sexy clothes after getting criticism from the cultural extremists but she ignored. The one-year ban started from April 25, 2017 and the warn is a signal to other Khmer stars who like wearing sexy clothes.
In her recent action, she said sexy ladies are not the worth persons and do not affect the society.

fn-2017-04-25-10-23-39-102h318118680_1708432699168644_8993254908425211526_nfn-2017-04-25-10-23-39-11

Comments are closed.