ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ: ដំណឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម។ សារព័ត៌មាន Cambodia News ត្រូវការភ្នាក់ងារចំនួន ២ រូប ដើម្បីស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Cambodia News។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ការិយាល័យអគារលេខ ២២៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង។ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥១៤ ០៧០
សារព័ត៌មាន ឃែមបូឌា ញូស៌ (Cambodia News) គឺ​ជា​សំឡេង​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំខាន​ពី​អ្នក​កែសម្រួល​បរទេស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ។ Cambodia News បាន​ចុះ​បញ្ជី​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យ​និពន្ធ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

TI Cambodia ready for first-ever scientific data collection on local elections

Cambodia News

TI Executive Director Preap Kol, show journalists in a press conference on the first-ever Sample Based Observation (SBO) for commune/sangkat elections in Cambodia. Cambodia News

TI Executive Director Preap Kol, show journalists in a press conference on the first-ever Sample Based Observation (SBO) for commune/sangkat elections in Cambodia. Cambodia News

Phnom Penh (31 may 2017): Transparency International Cambodia on Wednesday is ready to send it’s nearly 2.000 independent observers nationwide for the country’s local elections scheduled on Sunday 4 June to report if the is any irregularity during the voting day.

Speaking in a press conference, TI Executive Director Preap Kol, said the first-ever Sample Based Observation (SBO) for commune/sangkat elections in Cambodia is aiming to monitor if there are transparency, integrity, and reliability during the election day.

He said SOB is a very technical data collection with small margin of error despite in both rural and urban areas.

410 offices with 2 observers each nationwide are set up for the whole day of the voting day and all data information will be sent to the Phnom Penh-based office in 2 hours after the voting. The data center with some 80 workers will get the scientific data from the field observers.

Tens of thousands of observ­ers from 12 political parties and Civil Society organizations are expected to monitor the elections of 1,646 communes/sangkat in 25 provinces and cities.

“More than 60.000 observers are monitoring the elections by using traditional means as usual but what TI will do is the newest science that many countries around the world are using…, and in ASEAN countries, there are Indonesia, Myanmar, and the Philippines also using,” Preap Kol said.

The communes/sangkat authorities are the power at grassroots and the election is the test to find out grassroots supporters for the national elections in July 2018.

“On Sunday 4 June, we are monitoring from 6am until the polling stations are closed in the afternoon if there is any fraud, cheating and buying votes because such act is part of political corruption,” Preap Kol said.

TI Executive Director Preap Kol told journalists at a press conference about the TI plan during the commune/sangkat voting day on Sunday 4 June 2017. Cambodia News

TI Executive Director Preap Kol told journalists at a press conference about the TI plan during the commune/sangkat voting day on Sunday 4 June 2017. Cambodia News

Comments are closed.