ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ: ដំណឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម។ សារព័ត៌មាន Cambodia News ត្រូវការភ្នាក់ងារចំនួន ២ រូប ដើម្បីស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Cambodia News។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ការិយាល័យអគារលេខ ២២៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង។ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥១៤ ០៧០
សារព័ត៌មាន ឃែមបូឌា ញូស៌ (Cambodia News) គឺ​ជា​សំឡេង​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំខាន​ពី​អ្នក​កែសម្រួល​បរទេស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ។ Cambodia News បាន​ចុះ​បញ្ជី​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យ​និពន្ធ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

Actress Lee Da Hae is a winter fair lady

By Korea Star Daily | Kpop Fighting

Lee Da Hae

Actress Lee Da Hae recently filmed a pictorial for the clothing label that she is endorsing, becoming a winter fair lady.

As a representative fashion icon of the Korean entertainment industry, Lee Da Hae sported a red jacket, pairing it with a green hat and gloves, creating a winter atmosphere. A representative for the clothing label expressed, “Lee Da Hae’s fashion charisma fits in well with the image that our brand is looking for. During filming, Lee Da Hae never failed to have a smile on her face, and showed her professionalism.”

Lee Da Hae will be greeting viewers on television next February with KBS 2TV Wed-Thu drama ‘IRIS’ where she stars as the female lead. To prepare for her role as an intelligence agent, Lee Da Hae has been receiving training at an action school. Lee Da Hae’s management agency revealed, “To sculpt a perfect looking figure, Lee Da Hae is now on a diet. And by coincidence, she is filming the pictorial as part of her schedule and was able to bring out her best side.”

It was also made known that Lee Da Hae has received lots of CF offers after announcing her drama comeback, and many of them are competing with each other to sign her up. Her management agency added, “We are now negotiating with all sorts of companies. But as Lee Da Hae is now preparing herself for drama filming, she isn’t in a hurry to accept the offers, and is now going through them cautiously.”

Meanwhile, Lee Da Hae’s Chinese drama ‘Love Actually’ which also stars Taiwanese star Joe Cheng has received a warm reception from viewers in China during its airing.

Comments are closed.